Menu+

Đăng ký dự thi

cdtm-dtn*Cuộc thi ảnh “Nét duyên tuổi hồng” do Ban truyền thông phối hợp BCH Đoàn trường Cao đẳng Thương mại tổ chức
*Thời hạn nhận ảnh dự thi: từ ngày 25/03 đến ngày 26/05/2019


ĐĂNG KÝ DỰ THI

Các bạn học sinh gửi ảnh dự thi về địa chỉ: netduyentuoihong@gmail.com với nội dung như sau:

*Tiêu đề email: Ảnh dự thi Nét duyên tuổi hồng – Họ và tên

*Nội dung email:

Họ tên người tham gia:……………..

Lớp:…………………………………………….

Trường cấp 3:…………………………….

Tỉnh/Thành phồ:………………………..

Số điện thoại liên hệ (bắt buộc):……………

Giới thiệu ngắn gọn về bản thân:………….

*Đính kèm tối đa 05 ảnh dự thi có chất lượng tốt rõ nét